FANDOM


93574637042
Valet 2014
var den andra omgången av valen på KalleAnka.se, som arrangerades av Valmyndigheten. Valet startades 22:a juni och pågick till 29:e juni 2014[1]

HistoriaRedigera

Det tidigare valet med partier, Valet 2012 (på grund av en faktamiss även känd som "Valet 2011") anordnades helt och hållet av Lukas22 efter inspiration från Andeby.dk och Donald.no's demokratiska val med partier. Efter ett tag anordnades ytterligare ett val av Valmyndigheten_2012 (ej att förväxla med Valmyndigheten!). Efter detta uppstod bråk och missförstånd, flera medlemmar tog Lukas22s sida att han var först och flera andra medlemmar tog "Valmyndigheten 2012"s sida och ansåg att alla hade rätt att skapa giltiga val [2][3]. Efter detta förbjöd sidans aktiva medlemmar på den tiden val och lät ingen skapa val. Ett flertal gånger efter detta har man haft undersökningar i forumet om vi ska ta tillbaka val[4][5]

Men i mars 2014 tog Edward2987 upp detta med valet igen och skapade ett eget nytt val. Då startades diskussioner i forumet om hur detta skulle gå till och man var väldigt osäker och hade svårt att riktigt enas, men kalleankaochco tog tag i saken.

OpinionsmätningarRedigera

Det har även skapats två opinionsmätningar kring Valet 2014, skapade av tuberman och hittas på KalleAnka.se's forum, under kategorin Avslappningsrummet[6][7], den andra skapade tuberman för att alla partier hade inte skapats och några hade dragit sig ur när han skapade den första.

PartierRedigera

Anmälningen är klar och totalt anmälde sig fem partier:[8]

Partiets namn Förkortning Partiledare SMK
Nordiska Kallepartiet NKP tobias_alm ogeboy_22
Svenska Moby Duck Partiet SMDP kalleankabeast kalleankabeast
Liberalankeborgarna LA tuberman tuberman
Kalle Company-partiet KCP jan_eddiebert jan_eddiebert
Ankeborgarnas vänskapliga medlemsparti AVM Mininäbb Hiawata

Tidigare var edvard10s parti Finlands Officiella Ankparti med i valen, men efter att Valmyndigheten tog över drog dom sig ur. Detta har Edvard uppgett sig ha hänt efter tidsbrist, bland annat på grund av att Kiburiyeru (Rikenbloggarna II) startades av Nicke_Tupp och Lejonrenen ungefär samtidigt. Senare meddelande SvenskaMobyDuckPartiet att de drar sig ut ur valet, p.g.a bristande engagemang från sina medlemmar.

SMK står för "Statsministerkandidat", detta är vem som ska bli statsminister vid en eventuell vinst i valet.

ValresultatRedigera

Nordiska Kallepartiet fick 18 röster (~60 %), Ankeborgarnas vänskapliga medlemsparti fick 5 röster (~18 %), Liberalankeborgarna fick 6 röster (~20 %), och Kalle Company-partiet fick 1 röst (~2 %).[9]

En regering ska bildas inom snart.

ReferenserRedigera

  1. http://www.kalleanka.se/forum/Default.aspx?g=posts&t=144274 (14.09.2014)
  2. http://www.kalleanka.se/forum/default.aspx?g=posts&t=142597 (14.09.2014)
  3. http://www.kalleanka.se/forum/default.aspx?g=posts&t=142598 (14.09.2014)
  4. http://www.kalleanka.se/forum/default.aspx?g=posts&t=142669 (14.09.2014)
  5. http://www.kalleanka.se/forum/default.aspx?g=posts&t=142894 (14.09.2014)
  6. http://www.kalleanka.se/forum/Default.aspx?g=posts&t=144178 (14.09.2014)
  7. http://www.kalleanka.se/forum/Default.aspx?g=posts&t=144194 (14.09.2014)
  8. http://www.kalleanka.se/default.aspx?section=profile&user=Valmyndigheten&page=blog&id=28410#comment287842
  9. http://www.kalleanka.se/forum/Default.aspx?g=posts&t=144274&p=2 (14.09.2014)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki