FANDOM


Nylanseringen 2014 (eller Version 5) är den version som började gälla på KalleAnka.se den 17 november 2014. Det som förändrades var bland annat att Comic Creator, Bloggarna, forumet samt att alla profiler raderades. Detta är något som många av medlemmarna reagerade på. Redaktionen valde dock efter alla protester de fått, att låta det finnas möjlighet att registrera en användare, och skriva i ett forum. Cimic Creator, bloggarna och väggen kom inte tillbaka.

Bilder Redigera

Sidans versioner
ankeborg.egmont.se • Version 1 • Version 2Version 3Version 4Version 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.