FANDOM


Finlands Officiella Ankparti (förkortat FOAP) är ett av de några partierna som skapades inför Edward2987s val (som senare lade grunden till Valmyndigheten). Partiets ledare och grundare var edvard10.


6530712076

FOAPs logotyp av Edward_01

Strax efter detta startade också Kiburiyeru (Rikenbloggarna II). Det gjorde så att edvard10 tyckte att han inte hann med både Kiburiyeru och hans egna parti. Partiet lades ner och partiledaren ifråga gick över till "NKP".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.